Centos7-GitLab 备份与还原 – 记忆角落

Centos7-GitLab 备份与还原

/ 0评 / 0

Centos7-GitLab 备份与还原

备份

宿主机部署的GitLab

gitlab-rake gitlab:backup:create

Docker部署的Gitlab

docker exec gitlab gitlab-rake gitlab:backup:create

这里的gitlab 就是您的容器名称

备份完成后,/var/opt/gitlab/backups 目录会生成文件名是 [TIMESTAMP]_gitlab_backup.tar 的备份文件.

如果docker 做了目录映射,则自行判断

还原

上传 [TIMESTAMP]_gitlab_backup.tar 文件到 /var/opt/gitlab/backups/ 目录

停止 gitlab 服务

gitlab-ctl stop unicorn
gitlab-ctl stop sidekiq
gitlab-ctl status

docker部署同理~进入docker容器停止即可

执行还原命令

gitlab-rake gitlab:backup:restore BACKUP=1659555181_2022_08_03

重启

gitlab-ctl restart

检查 gitlab 状态

gitlab-ctl status
gitlab-rake gitlab:check SANITIZE=true

Docker环境下,每日定时备份

备份脚本如下:

[root@gitlab ~]# cat /root/gitlab_backup.sh
#! /bin/bash
case "$1" in
  start)

      docker exec gitlab gitlab-rake gitlab:backup:create

      sleep 30

      find "/data/gitlab/data/backups" -name "*.tar" -ctime +3 -type f -exec rm -rf {} \;

      ;;
esac


[root@gitlab ~]# crontab -l
0 2 * * * /root/gitlab_backup.sh start

如需要验证,可安装同版本的 gitlab

docker 部署命令:

docker run --detach --publish 443:443 \
--publish 19922:22 --publish 80:80 \
--name gitlab --restart always \
--volume /data/gitlab/config:/etc/gitlab \
--volume /data/gitlab/logs:/var/log/gitlab \
--volume /data/gitlab/data:/var/opt/gitlab \
gitlab/gitlab-ce:9.0.0-ce.0

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。